SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr468_Gm9-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr468
Description   SOLO
Chromosome   Gm09
Start Position   38065982
End Position   38066370
Sequence   TGATAGCATAATTGAGAACACAGCAGAAGCAATAGCAGAAACAGGGAAGGGTGATACACCAATCAAGAAGGCAACAGAAG
CAGGGGTACAACTAGAAAACAGGACCAAGAGAACAATTACAAGGCCCACTTACCTCAAGGATTTCGTGTGATGCAAGCTG
AGGCACCAAATCTGTAAGGATGATGCTGGTAGTGTAGGGGGGAGACAAGCCTAACGAATTCCTGATATTCTCTGCACAAA
AAGACAAATTTTGTTATTGAGAAAATCAGTATAAATAATACCATGTAATAAACAGCATCATCAATGAAATATTCAGCTTT
TCCTTTACTTATTTTCTTCCCTGGAGGCCTCTGGTTCCTCGAAAACCAGCTCACACAATTCTTCTATCA

Funded by the USDA-ARS. Developed by the USDA-ARS SoyBase and Legume Clade Database group at the Iowa State University, Ames, IA
 
USDA Logo
Iowa State University Logo