SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr395_Gm20-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr395
Description   SOLO
Chromosome   Gm20
Start Position   42299823
End Position   42300254
Sequence   TGATACAGGAGGAAATATAACAGAGGCAAGCAATGACACAGGAAGGCACACAGCAGAGGCAAGCAACCAACATGATGAGG
TGCAACAAGCAAATCAGGTCAACAAAGAGCAAAGGGAGCAAAAGCCCAAGAGGAGGGTAGCAAAGCCAGCATACCTTAGA
GATTATGTCTGAGATAGTGGGATGGGCACTATAGGAATTCTGTTAGAGTAATTACAACAAGTGGGAGACAATATTAACAA
CTTTGATTCTGTAATATTCCAAGGGTGCACAAGGGGTAGCAATTCTATTATTTGGATTAGTATAAATAAGTTTGTAATGC
AATATACAGAATCATGAATGAAATGAGTATTTTCTTATCTTAGCTTAATTCCCTTCTCTTCCCCGGAGGCCCTGCTCCTC
GAAACCAGAATTCCCTTACCCAACTTGTATCA

Funded by the USDA-ARS. Developed by the USDA-ARS SoyBase and Legume Clade Database group at the Iowa State University, Ames, IA
 
USDA Logo
Iowa State University Logo