SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr160_Scaffold79-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr160
Description   SOLO
Chromosome   unanchored
Unanchored Scaffold   79
Start Position   15021
End Position   15453
Sequence   TGATACAGAGCAACAGACCATTGCAGTTCAAGCTCAAGATGCAGGACCAATTGCATAACCAATTTCACAGACTCGAGAAC
AAGAAGAGAATGCAGAAGCAACAGATAAGCAGGTGCAATTAGTAAAGAGGCCTAAGAGGGTAGTAACAAAACCATCTTAC
CTTAAAGACTACGTCTGAGGGTGAGATGGGTATTTTAGCTAAGTAATATTCCCTTGCTTGGTGCTTGTTTGATAGTGGGG
AACAAGCATAACGAACTTGTGTAATTGGGCTCCAAAATATCCAATTCTGTTAGGAAGAACTAGTATTAATAGCTATGTAA
TAATTCAAGCAAGGCATGAATGAGAATTACCTTCTTTGATTTTTCTTCTCGTGTGGAGGTGCTGGTTCCTCGAAAACCAG
TTTTGCGTTTTCCCCTTTTAATTAGGTGTATCA

USDA Logo
Iowa State University Logo