SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr135_Gm8-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr135
Description   SOLO
Chromosome   Gm08
Start Position   150973
End Position   151375
Sequence   TGTTACGTAGTGATAAGGAACCAAAGGCAGCAGCAGGGAACATATTCATGAAGCTAGAAGCAAGGGTGCAAGCAGATGTG
CAAGAAGTAAACAAGCCCAAAAGAAGAATTACGAAACCTTCGTACCTTAAGGATTTCGTATGAGCAGCGTGGCCATGCGG
TAGTATAATCTTGCTAGAATAAGCTTTGTCTGCCAATAGGGGACAAAGATAACAAACTCTGTTATTTGTAATATTCCTGC
AAGCTAAAGGACAAATTCAGTTATTAGAAAGCAGTATAAATAACCTTGTAAATAAAGCAAGAGCAATGAGAAATATAGAA
GCACTTCCTTTACTCTTCTTATTCTTCTTCCTCATGGAGGCCCTTGTCCTCGAAACCAGTTTCTGAATTGCAGACCCGTA
ACA

USDA Logo
Iowa State University Logo