SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr107_Gm9-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr107
Description   SOLO
Chromosome   Gm09
Start Position   36085042
End Position   36085413
Sequence   TGATAAGGAAGCAGAACACACAACAAACACAGGGGTGCAAGCAGTAACAAAGGTGCAAAAAGAACACAAGCCCAAGAGAA
GAATAGCGAAACCAGCTTACCTCAGAGACTATGTTTGAGGGTGAATTAGGAATTAGCAGTGCAAATCAGCCTTGCTTGAT
GCTTGTCGGGCAGTAGGAGACAAGCTTAACAAACTTGATCCTCTAATATTCTCTAGGCACAAAAAGATAAACATTCTGTT
ATTCAGGATTAGTATAAATAAGACATGTAATCAAACAAGCAAGGCAATGAGAATTATCCTTTCCTGAATCCTTTACTCTG
TCTATGGAGGCCCTGGTCCTCGAAACCAGTCCTTAATTTGCAGCTTGTAACA

USDA Logo
Iowa State University Logo