SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLC_Gmr205_Gm9-2
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Copia
Family   Gmr205
Description   INTACT
Chromosome   Gm09
Start Position   10129034
End Position   10130342
Sequence   TGTAAAATGAGAGAAAATATAGAGGGACAATAGACTAAAACCGTGTGTCAGAGTACACAGAGGATGCAAGCCTATATAGG
ATAATTACATTAATTATACATAAATAGAGGATATTTTGTTTCCACTAAATCAAAGATAATATTCCTATAAACTGTAATTA
ATACTAGAATCAGAATGTTAATTCTAATTTTCAACACTCCCCCTCAAGCTGAAGCTTACTAAGCAATCAGCTTGTTACAA
GAAAATTTATTCCCACTAATAAATAAAAAAACAACAGAAATGGAGTTCCACAAAAAAATATTTGAAGGACAACTCAGGGA
TGTTGACGAAGTCAAGGAATATTGCTAGAAAGAGAGAGCTAGAATATCCATCAACCTAAGAAAACCAAGTTCCAACTTTC
TTAAAACCATCATTTGGAAGTTTCAAACCAATATTTTGAAGACAACTCAAAGATCTTGGTGAAATTAGGGAATATTGCTT
GAAAAAGAGAGTTGGAAAACACATCAGCCTCAGAAGGTTCAAAGCAAGTTCCGACTTTCTTAAAACCAAGAGTTGGAAGC
TTTAGAGCCAATTGTGGACTGGAGACTCAACAAGGGGATAGAGAAAAAAAAATCTGCAGGTAAAAAAAGCCAAAAAAGTC
AAACATCAAAATCCCCGGCGGAGGCAATGGTGGCTGACTACATGTTCAGACTCACCGGAGGAAGACAAGCACCATGGTGG
TAGTGGGTGCACCTAGATTGCACCGGAGAGGAGTAGATCTGACAAAACGTGAAAAGATTAAAAAAGATGGCCAGAGAAGG
TGGCGGCACGTGGCAGCTCCGATGGCGCCGAAGAAAGGTGGGCTTGACCGACGATGAAGAGACGAGTCTGATGGTGCTAG
CAGTGACAGCTTCTGCACAGCGAAATATGGTTCACCGGATAAGAACACTCGCCGGAAAAGTTGCTGGAAAACAGAAACAG
TTCGCCGGAAGAAGGGCAACGAGTGGAATGGTACACCAAAAACTGGAAAAAGAATGATAGAAGAAAGGCAGCAAGCAAAA
GGGCTTACCGGGGACAGTCGGTCCCCAGTGAGGGACGGTTTTTCCTTATTCCCTCAACCTAGTCCTAGATACCATGTAAA
ATGAGAGAAAATGTAGGGGGATAATAGACTGAAACCGTGTGCCAAAGTACACAGTGGATGCGTGTTTATATAGGATAATT
ACATCAATTATACATAAATAGAGGATATTTTGTTTCCTCTAAATCAAAAATAATATCCCTATAAACTGTAATTAATACTA
GAATCAGATATTAATTCCGATTTTCAACA

Funded by the USDA-ARS. Developed by the USDA-ARS SoyBase and Legume Clade Database group at the Iowa State University, Ames, IA
 
USDA Logo
Iowa State University Logo