SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLC_Gmr14_Gm9-4
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Copia
Family   Gmr14
Description   SOLO
Chromosome   Gm09
Start Position   23470192
End Position   23496372
Sequence   TATTGTGCCAAGATTAGATATACTCACAAGAAATATGAGTTTCTTGTCTAAACAAGAATAAGCAAAAATGCAGAAAAGGG
ATGAACAAAAGCACTTCACAGAAATGGGATTTTTCAAGAGTAAAAACAACTCTCAGCAATCACTTTTCTATAAACTCTAC
AGATTCCTCTTGTTGGATACAAAACTCTCTTCTGATCTAGGCTATACAGAAAAAAAGAAATAGAAGCACTATCTTACGCC
TAACTAACCTAACTTAACCAACTTAAAACTACCTAACTATTAAATGTTATAACAGAATAACAAAAAAACAGAAAAATAAC
TAAGTTGGTAAAGTCTAAGAGAAACTAACTAATGGTTGTTAATGAACAAACATACAACA

Funded by the USDA-ARS. Developed by the USDA-ARS SoyBase and Legume Clade Database group at the Iowa State University, Ames, IA
 
USDA Logo
Iowa State University Logo