SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr72_Scaffold48-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr72
Description   SOLO
Chromosome   unanchored
Unanchored Scaffold   48
Start Position   9493
End Position   9871
Sequence   TGTCATGCACAGAAGCACGGAAGAGAACAGTCTACGAGGGCTAGGAACCTCCATAAGAGAGAAGGATAAGGAAGAAAAAT
TGTATTATTTTTCTGCTGTCCTCTATTACATACTAAGCATCCCTTATATAGAGGCACTAGCCAAGGGTGCCACTATGAAA
ACAGAAGGTGCTAGAATGTGAGAAGAAAATAACAGAAAAGTGGAAAATGTCGACAATGCAGTGCTGCACGATGGGAAGCA
ACATGCCAATAGCATATTTCCTATGAACCAGTATCCTCCTGACAGCTCAGCACCTTCTAACAAATTCTGTTAAAGGGAAT
CCACCAAGGGTTTGTGCCCGTAGTGGTGCTTTTGCTGGTTTGTTTTGTCCCTCCTAACA

Funded by the USDA-ARS. Developed by the USDA-ARS SoyBase and Legume Clade Database group at the Iowa State University, Ames, IA
 
USDA Logo
Iowa State University Logo