SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr70_Gm8-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr70
Description   SOLO
Chromosome   Gm08
Start Position   42898852
End Position   42899278
Sequence   TGATACGAGTACAGAGAACACAGAGTTTGGGAAGGAAGACGCTGAGGAAGAAGATGATCTGAGTAAGATGGGAGAAGAGG
ATAGAGGGGTGCAAAGAGAAGGAAAGCCCAAAAGGAAGGTTCTCAAGCCCAATTATCTAAAGGATTATGTTTAGGAGAGA
ATACTTCATCATACTTAGCCTTATGCCTAACAAATAGGAAAATTACGAATATATACTCATTCAAAGGATAATGACAAGCA
ATTCTGTTATATGCATATTCTAGAATTATTCCCGAAAAGACAGCTCAGCATAATTCTGTTACTAGACCATCTATATAATA
TCATGTAAATAAAGCATAAGGCAATGAGAAGATATTTTTCCTTAATTACCTTCTTCTTCTTCATCTCTTCTGTGGAGGGT
CTGGACCTCGAAATCCAGAAGCTATCA

Funded by the USDA-ARS. Developed by the USDA-ARS SoyBase and Legume Clade Database group at the Iowa State University, Ames, IA
 
USDA Logo
Iowa State University Logo