SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr407_Gm2-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr407
Description   SOLO
Chromosome   Gm02
Start Position   25606885
End Position   25607123
Sequence   TGATAGAAACATTAATAAGTGGGGAAAAGTGTATAGTAGGAGGTAGGAGTAGGGCAGTTAGGTACAGCTAACTGATTAAT
TAGTTAGTAGAGTATAAAAGGGAATGGGGAGAATTAGTTAAGGGGATATATCGAGTAAGTAGGAGGGTGGTGAGGTCTCA
AACTCACTGTGTAAGCTGTTAGGTGTTGGAAGCACCAATCATAATCGAAATTCATTCATTACCTGAACCAGTTCTATCA

USDA Logo
Iowa State University Logo