SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr363_Gm19-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr363
Description   INTACT
Chromosome   Gm19
Start Position   6572530
End Position   6573914
Sequence   TGTTATGTGCTTAGAATTGATTTTGGCTTCGAGGGCAAGTGCCTCATAACAGAATAAAGAAGAAGAAGCTTTGAAGGTAA
TTTCTCATTAATACTGCCTTATTACAACATTCATATATTTATATTGATATTGGAATAATAGAATTTGTAATTCTGTGGTA
GCAAAATCCTAACAGAATGGAAATGTAACAAGGAAATGGCAGACAAAGCAAAGGTGGAAGCCGATAGGGGTGCCATCTTA
GCAATATTCGGTTAAATGAAATCAGCGAGATAACATGGGGGAATTATCTGTTGTTTGGGTCATGTAGTGCTTGGTAAGGT
ACCCAACTGGTTCTTCCCTCTCCTAACATTCCCTAGGCCATCATAAACACCTTGTCCTCAAGGTGTTGGGGGCTTCAAAC
CATGGTTTCAAAAGTCGAATCGGGATCCCAAATTAAAATGGGTGAAGGAATGATTGAATGGAGGTTAGTGTTGCTGAAGT
AGAACCATTTGGGAATGAGTGAATGGAGGTTAGTGTTGCTAAAACATAGCCATTTGGCGGCAACGATAATGGCGTAGGTG
AGAAGGAATGGGTGGTCGAGTTCCTTGTCTCTTACCTTGGCAGCGAACATGACGAAAGGGGATAAGCGAAGGTCCGAGGG
GAGGATCCGATTGCTGGGAAACTCCTCGCGGATCTAAGGAATGGCGGCCCAACGGCGGCTAGAGGACGCTTGGGGCACAT
GGTACTTGTTGTTAATGGAAAGGTGAGGAGCAGGCATGGGTGCTTGGCTTTATTGCATCGGCGCGGGGCATGGAAGTGGA
ATCAGCATGGGCGACAGGGTCAGCTTGGATGTGTGTGCGGGAGGTAGTTGCATAGAGGAAACAGATGGGGGTGTTGGCTG
ATTAAAAGGGTATCCATTTTCAGGAGAATGACATCTAGTTTGGCAGCCATGGAGGCTTGGGTGGCGACAAAGTGGGAAAT
GGCAGCCTCGAGTCGATCAAGGACAGGGTTCCAACGGTCAGATTCTGCCATTGGAACTCTCAATGAAAGCACCGAATTGT
TATGTGCTCATAATTGAGTCTGGCTTCAAGGGTCAGTGCCTCCTAATAGAATAAATAAGAAGAATCTTTGAAGGTAATTT
CTTATTGATATTGCCTTATTACAACATTCATATATTTATATTGATATTGGAATAACAAAATTTGTAATTCTGGGGTAGCA
AAATCCTAATAGAATGAAAATGCAACAAGGAAATGGTAGGCAAAGCAAAGGTGGAAGTTGACAGGGGTGCCAGCTCAACA
ATATTCGGTTAAACGAAATTAGCGAGATAACATGGGGGAATAATTTGTTGTTTGGGTCGTGTAGTGCTTGGTAAGGTACC
CAACTGGTCCTTCCCTTTCCTAACA

Funded by the USDA-ARS. Developed by the USDA-ARS SoyBase and Legume Clade Database group at the Iowa State University, Ames, IA
 
USDA Logo
Iowa State University Logo