SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr338_Gm9-4
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr338
Description   SOLO
Chromosome   Gm09
Start Position   25173787
End Position   25174938
Sequence   TGTCGCAACCTACCCTTCAGCGGGAGGGCGAGATGAGATTCAAGGGTGCGTCTTCCGAAAAAGAAAATGCACGAGAGTCG
CCACCAACATTTATTCGAGAAAAAAGTTAGAAAAATCAAAAAGGAGTCTACAAATTTTAAGAATAAGGGTTCGAGAGTTG
TTTACGCGCGGGAAGGTATTGGCACCCCACGCGTCTATCACAAGGGACGACAGCCTTTAATCGAGTGTGCAAAATCATGA
CTTCAATATTTATTTATTTTCCCTTTTTTTATGTTTTTACTTTTGGGGGTCAACAAGAGTGTTTCCCTTGCTCCTACGTA
TCCTCAAGTGTGATGAGGAACTCAGATCTACGTAGTTCTTTAAAAGCAGAAAAGTTATGCGTTGAGTTGATTTTAAATTT
TTGAAAGGTTCATTTCAACTGACCAAAATAAAAGAGATAGTTAAGGCATTGGACCTTGAACGGATTCAAGCGACTTCTCT
GGATAAAAACTCAATTACATGTTGATTTTATCTTGGTTTCACTTACTAACTTTCAAACTCATTAAAAGATGATTGGGGAC
GTAAATGATCGGTCATAACTCACTTTACAAAAAAAAAAAAGAGATTACAGATTGTAGAAGAATGAGATGAAGATCTACAA
AGCAACAAAGATGACCCCTAAGGGTGCATAGACTGTATCCAAATACTTAAAATAAATACTAACCGGATGACGAACGAAGA
ACACCGAACGAAGAACGATGTAGAAGTCGATTACGGTTGCGATTCGGTAGTGTCTCGGCTTCGTTTTTCTCTTCTTTCTT
TTTCTTATCTTCAAATTTCACTAAATCCTTTCAATGTTTGAAAGTTGAACCCTTCCTTTAGCCCTCCTCACGCCTATTTA
TAGGAAATGAGGGGACTTGGTTGATCTGCAGCTCTCCCAAGCGAGCTGGTTACTTCACCCCTAAGCTATTTGGGGGCCCA
AGTGAGCCAAGGGTTAGAAAAAGCGCAAAAATGACCCTTTTGTCCTCTCTTTTGGGTATTTTCTTCATTCTTTACCGAAA
CACCGAATAATCTTTCGTCTTGCATGACGACTAGTGTTGAATAGCTCAATTCGGCTAGCGAGAATCAAAATATTAGCGAA
TGATAGTCCCCGGACAAAATTAGGGTCTGACA

Funded by the USDA-ARS. Developed by the USDA-ARS SoyBase and Legume Clade Database group at the Iowa State University, Ames, IA
 
USDA Logo
Iowa State University Logo