SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLG_Gmr246_Gm8-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Gypsy
Family   Gmr246
Description   SOLO
Chromosome   Gm08
Start Position   43624968
End Position   43625408
Sequence   TGTTATGAACTCAGAACCAGCAATCACAGAGCGAAACTCAGAATCAAGAACAGAACAAAATGAAGAAGAAGGACCAGGGG
CAAAAAGGAGAATCAATAGGCCAAGATACCTGGATGATTACATAGCAAAATGAAGCTGAGCTTGCAGCCAGGTCAGTCAG
GTTCTAGAAGCAATCCCAATCCAAGATTCCCTGGGCCGTTAGAAGATGTCCCCTGCTAGTAGTGCAGTGCAATTTTCAAT
TCCTCCTAGGCATACACACAATGCCAAAATCCGTTAGAATTGTATTCTCTAGAATAATCACAGAACACTTATAAATAGAC
ACTGAATGTAATTCTAATGGATATGCAAAAATAATACAAATTTTCCTTTCTCTCTTACCTTGCTCTGGAGGCCCTAGACC
TCGAATTCTAGAACTGCTTGTATGCTTCCCTGATCACAACA

USDA Logo
Iowa State University Logo