SoyBase Follow us on Twitter @SoyBaseDatabase
Integrating Genetics and Genomics to Advance Soybean Research   
   
Element ID   RLC_Gmr39_Scaffold1272-1
Reference   Du et al. 2010 BMC Genomics 2010, 11:113
Class   I
Subclass   I
Order   LTR
Super Family   Copia
Family   Gmr39
Description   SOLO
Chromosome   unanchored
Unanchored Scaffold   1272
Start Position   3107
End Position   3619
Sequence   TGTAAAAATATATATATATTGATCTAAACATGCAAATAAATTAAAATGACATATTTAGATCAAACATCGGAAATTAAAAA
TATTACTTGCGTACCTCCAGCCATTGCAAATTGAACGGGAAGCAGCGCACACACGAACCTGAAAGATAGTTTTGTTCTTC
CAGACCCTTACTCACTCTGAATAGATGATGTATTTTTTCTGAATAGAGAAGTGGGTTTGGTGATACAAAACTGAGAGCAC
CCCATCCTATTTATAGAGTCTGTCCATCACAGAGCTCTCAACTTGTTATCAGAACGTGAGATAGGAAGTTATCAGTACGT
GAGATAAGAAGTTATCAGTACGTGAGATAAATGATAGGTACGTGATTTGGTACTGAAGGTGGTTGCAAATATATTTGCAA
AGATATGGGTTGAATGTGGATGGAAAATGGACCAGATTCAGAAATAACTAAATTTTCCAAAATATAAAATGTAGAAATAA
CGTGCAACGTGAACGTAACATGCACTTCCAACA

Funded by the USDA-ARS. Developed by the USDA-ARS SoyBase and Legume Clade Database group at the Iowa State University, Ames, IA
 
USDA Logo
Iowa State University Logo